Informacijos atskleidimas

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio. Pateikiama informacija nėra ir gali būti laikoma investavimo rekomendacija.

Pateikiama informacija yra asmeninė autoriaus nuomonė, ja neturėtų būti remiamasi priimant konkrečius sprendimus pirkti ar parduoti minimas finansines priemones.

Puslapio autorius neturi jokių komercinių ryšių su tinklapyje minimų finansinių priemonių leidėjais ir platintojais. Autorius nesiekia gauti finansinės naudos iš tinklapyje skelbiamos informacijos.

Puslapyje pateikiama informacija yra nekomercinio pobūdžio, autorius negauna jokios finansinės naudos susijusios su minimomis finansinėmis priemonėmis. Autorius negauna jokių reklamos ir partnerystės (angl. affiliate) pajamų už puslapyje skelbiamą informaciją.

Autorius gali asmeniškai gal būti investavęs į minimas finansines priemones. Tačiau tai nebūtinai yra tinkama finansinė priemonė skaitytojui.

Investavimas į bet kokias finansines priemones susijęs su rizika netekti dalies arba visų investuotų lėšų. Praeities rezultatai negarantuoją teigiamos ateities grąžos. Investicijos, kurių vertė praeityje buvo teigiama, ateityje gali prarasti visą arba dalį savo vertės. 

Priimdami sprendimą investuoti į bet kokias finansines priemones investuotojai patys atsako už savo veiksmus ir sprendimų pasekmes. Investuotojų turi patys įvertinti savo žinias, poreikius ir patirtį. Puslapyje aprašomos finansinės priemonės gali būti netinkamos konkrečiam asmeniui, šio puslapio skaitytojui. Dėl investicijų tinkamumo skaitytojai turėtų pasitarti su savo investavimo konsultantu. 

Puslapio autorius neprisiima atsakomybės dėl investuotojų patiriamų nuostolių, neteikia rekomendacijų atlikti finansinius sandorius, pirkti ar parduoti finansinius instrumentus. Puslapio autorius nevertina aprašytų finansinių priemonių ir finansinių paslaugų teikėjų tinkamumo konkrečias asmeniui, puslapio skaitytojui. Minimos finansinės priemonės gali būti netinkamos nei vienam investuotojui. Autorius nesiūlo rinktis, pirkti ir investuoti į puslapyje aprašytas finansines priemones ir naudotis aprašytų finansinių paslaugų teikėjų paslaugomis.

Autorius neprisiima atsakomybės ir negarantuoja, kad pateikiama informacija yra tiksli ir be klaidų.