Baltijos akcijos

Akcijos kritę, smagu. Tiems, kas periodiškai investuoja, arba turi kitų pinigų srautų nukreipti į šią, atpigusią, turto klasę.

Svarsčiau, gal ir man mažinti kai kurias kitas investicijas, nukreipiant atsilaisvinusias lėšas į akcijų rinką. Bet ką pirkti ?

Neturiu Baltijos šalių akcijų savo portfelyje. Niekada neturėjau. Gal vertėtų įtraukti ?

Atsakymą į šį klausimą rasti jau bandžiau įraše pavadinimu OMX Baltijos akcijų rolė portfelyje. Bandžiau, bet nesugebėjau.

Nors neradau argumentų “už”, bet radau argumentų “prieš”.

Dažnai teigiama, kad sparčiai augančios ekonomikos yra gera investicija. Bei, kad akcijos apsaugo nuo infliacijos šalyje ir pasaulyje.

Abu šiuos teiginius esu atmetęs.

Bet, gal yra kitų argumentų. Pavyzdžiui, gal vietinės akcijos pigios?

OMX Baltic 10 indekso P/E

Baltijos šalių akcijos – kaimas. Nėra lengva rasti net elementariausius duomenis. Pavyzdžiui, koks rinką sekančio indekso P/E rodiklis ir akcijų, sudarančių indeksą, svorius.

Bent jau aš nežinau kur.

Pabandžiau greitomis paskaičiuoti šiuos rodiklius pats. Yra du pagrindiniai Baltijos šalių rinkas sekantys indeksai.

OMX Baltic Benchmark (OMXBBGI) – seką plačią Baltijos šalių rinką, susideda iš 24 narių.

OMX Baltic 10 (OMXB10) – indeksą sudaro dešimt likvidžiausių Baltijos šalių regiono kompanijų.

Paskutinį dešimtmetį šie indeksai puikiai seka vienas kitą, tad tingėdamas vargti su didesniu skaičiumi atskirų akcijų, nusprendžiau panagrinėti OMX Baltic 10 indeksą.

Remiantis Morningstar ataskaitomis ir Nasdaq Baltic duomenimis, sukūriau tokią lentelę.

Pagal šiuos duomenis lengvai galiu paskaičiuoti indekso fundamentalius rodiklius.

Pastebiu, kad skaičiavimuose, tikėtina, yra klaidų. Vienur ėmiau Q3, kaip paskutinį EPS ir DPS ketvirtį, kitur Q2 (rėmiausi tuo, ką radau Morningstar ataskaitose). Be to, duomenis suvedžiau rankomis ir gan skubėjau, tad klaidos – tikėtinos.

Šiuos Baltijos šalių duomenis galima palyginti su kitų regionų fundamentaliais rodikliais.

Taigi, OMX Baltic 10 indeksas net nėra pigus. P/E rodiklis panašus į kitų Europos šalių ir besivystančių rinkų vidurkį.

Nors dividendinis pajamingumas šiek tiek aukštesnis nei kitų regionų vidurkis, bet tas skirtumas nėra didelis.

Verta pastebėti ir tai, kad Europoje jau populiarėja share buybacks. Šiame regione reikėtų žiūrėti ne į dividendinį pajamingumą, bet į shareholder yield.

Taip pat, P/E rodiklis nėra pats geriausias vertinti vienos ar kitos šalies akcijų rinkos pigumą, nes earnings smarkiai svyruoja year-over-year. Geriau būtų naudoti CAPE, ir ne tik šį rodiklį, bet visą įvairių rodiklių pluoštą. Ale neturiu noro daug vargti ir visus tuos rodiklius skaičiuoti.

Specialiai nelyginu Baltijos šalių akcijų su JAV rinka. Žinoma, ten vertės rodikliai aukštesni. Tačiau JAV rinkos EPS augimo tempai, per paskutinius dešimt metų, ženkliai lenkia kitus regionus.

Kiek Baltijos šalių akcijos uždirbs ateityje

Apytikslę akcijų rinkų grąžą nesunku prognozuoti, remiantis tam tikromis prielaidomis (aišku, praktikoje expected return ir realized return skirsis).

Galima pasinaudoti, taip vadinama, Bogle’s equation:

Future Market Returns = Starting Dividend Yield + Earnings Growth Rate +/- Change in P/E Ratio.

Pabandysiu pamodeliuoti galima grąža, investuojant į Baltijos šalių akcijas, remiantis šia formule.

Dabartinis dividendinis pajamingumas (starting dividend yield) apie 5%.

Šiuo metu P/E rodiklis apie 10. Koks jis bus ateityje – neįmanoma atspėti. Bet šio rodiklio galimų reikšmių intervalas ribotas. Tarkim, P/E rodiklis gali svyruoti nuo 5 iki 15. Taip pat, logiška manyti, kad kuo labiau augs earnings, tuo aukštesnis ir P/E rodiklis bus.

Lieka paskutinis ir pagrindinis nežinomasis – earnings. Čia svarbu pabrėžti, kad earnings per share (EPS) augimas svarbus, o ne aggregate earnings. Daug apie tai rašiau čia.

Koks bus EPS augimo tempas ateityje – nežinoma. Nežinau net istorinių duomenų.

Ką galiu surasti, tai istorinius indekso price ir total returns. Pavyzdžiui, paskutinio dešimtmečio:

Kadangi:

Price return = EPS growth return + P/E change return.

Todėl, jeigu P/E rodiklis būtų nesikeitęs (P/E change return = 0), tai OMXB10 indekso EPS augimo tempai būtų lygus 3,1% per metus (nuo 2010-ųjų pabaigos).

Jeigu P/E rodiklis didėjo (akcijos brango) – tada EPS return bus mažesnis, nei 3,1%. O jeigu krito (akcijos pigo) – didesnis.

Manau, realu manyti, OMXB10 indekso istoriniai EPS augimo tempai buvo intervale nuo 0% iki 5% per metus (nuo 2010 m.). Tačiau, ar tai tiesa, patikrinti negaliu, nes nėra Baltijos indekso viešų istorinių EPS ir P/E duomenų.

Remiantis minėtomis prielaidomis, pabandžiau ateinančio dešimtmečio grąžos modelį:

Labiausiai tikėtini Pesimistinis, Neutralus ir Optimistinis scenarijai. Likusius du – Baisus ir Rožinis, įdėjau įdomumo dėlei, jų tikimybė ženkliai mažesnė.

Remiuosi tokiomis prielaidomis:

 • Dabar P/E rodiklis 10. Svyruos nuo 5 iki 15.
 • Pradinis dividendinis pajamingumas 5%.
 • EPS augimo tempai svyruos nuo -5% iki +10%.

Tikėtina, kad grąža investuojant į Baltijos šalių akcijų rinką svyruos nuo 3% iki 12% per metus. Prasčiausiu atveju sieks -7%, idealiausiu +19%.

Čia, žinoma, nėra spėjimas, kas bus. Tiesiog modeliavimas, kokia grąža būtų, remiantis tam tikru prielaidų rinkiniu.

Kadangi Europos ir Emerging Markets pradiniai rodikliai labai panašūs (tik dividendinis pajamingumas vienu procentu žemesnis), ši pati lentelė tinka ir tų regionų ateities grąžai modeliuoti.

Primenu, iš ko sudarytas OMXB10 indeksas (maksimalus vienos kompanijos svoris indekse negali būti didesnis nei 15%):

Galiu investuoti į šias įmones, arba viso pasaulio akcijas. Atmetus JAV rinką (kuri tikrai brangesnė, galimai, pelnytai), Baltijos šalių akcijų vertė panaši į likusio pasaulio akcijas.

Investuodamas į Baltijos šalių indeksą darau prielaidą, kad poros vietinių bankų, komunalininkų ir keltininkų pelnas, per artimiausią penkmetį ar dešimtmetį, augs sparčiau už vidutinės Europos ar besivystančių rinkų kompanijos pelną. Kodėl taip turėtų būti ?

Arba, kad didės P/E rodiklis. Tai, žinoma, įmanoma. Jeigu daugiau institucinių žaidėjų ateitų. Arba vietiniams gyventojams pabostų NT ir pereitų prie akcijų, ypač, investiciniai sąskaitai atsiradus.

Dar vienas pastebėjimas. Baisaus scenarijaus atveju P/E rodiklis krinta iki 5, EPS augimo tempai siekia -5% per metus.

Kas turėtų nutikti, kad akcijų rinka pasiektų tokių tragiškų rezultatų ? Karas, badas ir ekonomes krachas ? Gi, sėkmingai augančios ekonomikos akcijų rinkai taip nesisekti negali ? Right ?

Lenkiškas šaltas dušas

Scenarijuje, kurį pavadinau “Baisus” EPS auga -5% per metus. Šis scenarijus, daugiau ar mažiau, atitinka tai, kaip sekėsi Lenkijos akcijų rinkai nuo 2007 metų iki dabar.

Šiame grafike pateikiamas MSCI Poland IMI 25/50 indekso rezultatas (doleriais) nuo 2007 metų. Per šį laikotarpį indekso reikšmė krito nuo 100 iki 32,88. Indeksas apima reinvestuotus dividendus.

Koks Lenkijos P/E rodiklis ? Remiantis iShares MSCI Poland ETF duomenimis, šis vertės rodiklis lygus 5.

Kodėl tai pasakoju rašydamas apie Lietuvos akcijų rinką ?

Nes akcijų rinkų rezultatai priklauso, didele dalimi, nuo EPS augimo tempų. O šis rodmuo nėra Up Only.

Štai kaip įvairiose šalyse atrodė EPS augimo tempai 2007-2017 metais:

Nedaugelis šalių “sugebėjo” išspausti -5% ir žemesnį earnings per share augimo tempą. Bet net ir tokiose šalyse kaip Prancūzija ir UK pelno, tenkančio vienai akcijai, augimo tempai ženkliai neigiami.

Todėl investuojant į Lietuvos akcijų rinką, kurią sudaro kelios bankų, komunalininkų ir agronomų kompanijos, aukšti pelno, tenkančio vienai akcijai, augimo tempai tikrai nėra garantuoti.

Ar verta rinktis šią akcijų rinką ? Nematau rimtų argumentų “už”.

Išvados

Kiek kartų matyta banali frazė įvairiuose istoriniuose šaltiniuose: Past Performance Is Not Indicative Of Future Results.

Deja, tai tenka taikyti ir Baltijos šalių akcijoms. Praeities rezultatai tikrai puikūs – bet kodėl ateities turėtų būti tokie pat ?

Nėra svarių argumentų, kodėl ateinančio dešimtmečio pelno, tenkančio vienai akcijai, augimas Baltijos šalyse turėtų būti aukštesnis nei pasaulio akcijų vidurkis.

Galima sugalvoti priežasčių, kodėl P/E rodiklis galėtų augti. Bet, kad šiuo metu jis nėra toks mažas (lyginant su kitais regionais).

Rašant šį blogą man dažnai nutinka taip, kad išvados gaunasi priešingos, nei maniau jas būsiant, prieš pradedant kurią nors temą nagrinėti.

Jau buvau apsisprendęs įtraukti OMX Baltic 10 indeksą į savo portfelį, daugiau mažiau smalsumo sumetimais.

Bet užrašęs mintis popieriuje (ekrane) suprantu, kad argumentų, tokiam sprendimui pagrįsti, nerandu.


Pateikiama informacija nėra rekomendacija pirkti ar parduotu konkrečias finansines priemones. Skaitytojai asmeniškai patys atsako už savo sprendimus. Plačiau: Informacijos atskleidimas.

4 thoughts on “Baltijos akcijos

 1. Kaip visada – puikiai!

  Ar Lenkijos rezultatai nėra nulemti dolerio ir zloto santykio? 2008 metais zloto vertė buvo rekordinė. Iš esmės tokia pati rizika yra ir dėl euro ir dolerio santykio. Gal įvertinus visas aplinkybes investuoti eurais yra tas pats/geriau nei investuoti į JAV?

  Mano kelios kapeikos:
  Kuo toliau tuo labiau suprantu (dėka ir šio blogo), jog investuoti į Baltijos akcijas nėra geriausias finansiškai sprendimas. Iš kitos pusės, smagu (emocijos) investuoti į vietinę rinką, į vietines akcijas ir dėl galimo tapatinimosi su įmonių veikla ir dėl informacijos prieinamumo. Be to, šiuo metu akcijų kainos pakritusios, tai norisi susimažinti kainų vidurkius. Galutiniame rezultate finansiškai nėra geriausias sprendimas, bet vis tiek po truputi pildausi.

  1. Lenkijos WIG20 indeksas kritės -58% atitinkamu laikotarpiu, kaip tas grafikas.
   Šaltinis: https://gpwbenchmark.pl/en-karta-indeksu?isin=PL9999999987.

   Pastebėčiau, kad koks bus ateities rezultatas, investuojant į Baltijos šalių akcijas, visiškai neaišku. Ateitis yra nežinoma ir jos žinoti, dabar, neįmanoma. Gali būti taip, kad šios akcijos uždirbs daugiau nei pasaulio akcijas sekantis ETF.

   Tačiau, aš nerandu argumentų, kodėl tikimybė, kad Baltijos šalių akcijoms seksis labiau, nei pasaulio akcijoms, yra didesnė. Nerandu argumentų, kam vargintis su smulkia ir seklia vietine rinka, jei jos expected return panašus į pasaulio akcijų ETF’o.

   Jeigu portfelyje Baltijos akcijos sudaro nedidelę dalį, ir portfelis diversifikuotas kitais aktyvais, neturėčiau didelės kritikos tokiam pasirinkimui. Galiausiai, svarbiausia turėti tokią investavimo strategiją, kuri asmeniškai patinka, priimtina ir kurios sugebama laikytis ilgą laiką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *