Tarpusavio skolinimo platformos, 4 dalis. Paskolų Klubo ir Finbee asmeniniai portfeliai

Pradėkim nuo Paskolų Klubo. Kaip paskaičiuoti uždarbį ?

Klaidžiodamas po savo paskyrą Paskolų Klube galiu užtikti gausybę skirtingų rodiklių. Metinę palūkanų normą, XIRR, ROI, Grynoji portfelio vertė ir Grynojo portfelio ROI.

Pabandysiu trumpai aptarti šiuos rodiklius. Kai kurie jų – visai neblogi. Tačiau dalis – neturi didelės prasmės.

Geriausias būdas grąžai apskaičiuoti – parduoti portfelį

Geriausias būdas sužinoti, kiek uždirbau Paskolų Klube nuo sąskaitos atidarymo – likviduoti visą savo portfelį. Tada, jeigu susirašyčiau į Excel visus savo pavedimus į ir iš Paskolų Klubo paskyros, ir šių pinigų srautų datas, galėčiau paskaičiuoti gautą grąžą XIRR formulės pagalba.

Tačiau, ką daryti, jeigu portfelio parduoti nesinori, o vis tiek smalsu žinoti uždarbį ? Yra tam tikrų būdų apytikslei grąžai suskaičiuoti.

Geriausias iš jų – pasinaudoti “Grynosios portfelio vertės” įverčiu. Teoriškai, ši vertė turėtų būti artima portfelio likvidacinei vertei. Paskolų Klubas, taikymas tam tikrus koeficientus, paskaičiuoja portfelio vertę atsižvelgiant į paskutinės įmokos už kiekvieną paskolą datą.

Paskolų Klubo Grynosios portfelio vertės koeficientai

Naudojant “Grynąją portfelio vertę” (kurią paskaičiuoja Paskolų Klubas), dar reikia žinoti kiek ir kada investuota į Paskolų Klubą. Tuomet, šių duomenų ir XIRR formulės pagalba, apskaičiuojama istorinė grąža.

Tarkim, jeigu kas nors būtų investavęs 1000 eurų 2020.01.01 ir 200 eurų 2020.03.05, o 2022.02.15 “Grynoji portfelio vertė” yra 1400 eurų. Tokio portfelio grąža yra 7,6%:

Hipotetiniai skaičiavimai

Šiuos paprastus skaičiavimus kiekvienas investuotojas gali atlikti ir pats.

Lieka klausimas, ar Paskolų Klubas “Grynosios portfelio vertės” įvertis yra tikslus ?

“Grynosios portfelio vertės” rodiklis tikslus, jeigu už šią vertę įmanoma parduoti portfelį antrinėje rinkoje, t.y., jeigu “Grynasis portfelio rodiklis” iš tikro atitinka likvidacinę portfelio vertę.

Tikėtina, kad Paskolų Klubas skaičiuoja šį rodiklį per daug optimistiškai. Nes vertinama paskola tik žiūrint į paskutinės įmokos datą. Jeigu, tarkim, žmogus paėmė 60 mėnesių C reitingo paskolą, buvo nemokus tris metus, tuomet atliko vieną 10 eurų įmoką, tai dabar tokia paskola vertinama 100% koeficientu. Ar už tokią paskolą antrinėje rinkoje tiek gausiu ? Tikrai ne.

Įdomumo dėlei, nusprendžiau parduoti kelias paskolas ir pasižiūrėti, kiek Paskolų Klubo koeficientai atitinka realybę. Ar paskolos už minėtus koeficientus bus nupirktos. Nemokias paskolas, kur įmoka gauta prieš 91-360d nesunkiai pardaviau už 30% principal vertės. Iš dviejų paskolų, kurių paskutinė įmoka gauta prieš 61-90d, vieną pardaviau, kitos ne. Paskolas, kurios yra defaultinusios, bet paskutinė įmoka atlikta ne vėliau nei <31d, nepardaviau už 100%. Visai nekeista, ar ne ?

Net ir esant tokiems trūkumams, jie gan smulkūs ir didelės įtakos neturi.

Atidus skaitytojas, ar žmogus, gerai išmanantis Paskolų Klubo platformą, pastebėtų, kad panašiai Paskolų Klubas ir pats skaičiuoja XIRR rodiklį. Prisijungus prie savo paskyros, “Portfelio peržiūra” skiltyje pateikiamas “Metinės Investicijų grąžos (XIRR)” rodiklis. Kam tada Excel įvedinėti pinigų srautus ?

Čia viskas priklauso nuo to, ar skaičiuojama grąža atsižvelgiant į “Cash drag”. “Cash drag” atsiranda todėl, kad užtrunka, kol lėšos pervestos į Paskolų Klubas sąskaitą yra investuojamos. Paskolų Klubas, skaičiuodamas šį XIRR rodiklį, daro prielaidą, kad investicijos data yra tuomet, kada automatinis skelbimas (arba investuotojas rankiniu būdų) investuoja lėšas į konkrečią paskolą. Aš, visgi, noriu atsižvelgti į “Cash drag”. Skaičiuojant Exceliu investicijų data yra lėšų pervedimas į Paskolų Klubo sąskaita.

Kiti rodikliai

O kaip su kitais portfelio vertės ir generuojamos grąžos rodikliais ? Nesu tikras, ar iš jų yra kokios naudos.

Grynojo portfelio ROI

“Grynojo portfelio ROI” rodiklis yra teisingas grąžai skaičiuoti. Jį galima rasti “Portfelio peržiūra” skiltyje pasirinkus “Planuojamos įplaukos” duomenis.

Teoriškai, jeigu “Grynosios portfelio vertės” dydis apskaičiuojamas gerai, tai ir šitas rodiklis geras. Bet praktiškai, dėl kiekvieną mėnesį kintančios “Portfelis po vertės sumažėjimo/padidėjimo” vertės įtakos, “Grynojo portfelio ROI” taip smarkiai kinta iš mėnesio į mėnesį, kad nieko nepasako. Tarkim, mano “Grynojo portfelio ROI” 2021 metais kito nuo 7,5% iki 12%, kaip už kurį mėnesį. Todėl, nors rodiklis techniškai ir logiškai apskaičiuotas gerai, bet menkai naudingas priimant sprendimus.

Yra dar keli rodikliai, kurios pateikia Paskolų Klubas, iš kurių, manau, nėra daug naudos. Tai MPN, Default dydis portfelyje ir ROI.

MPN

“Portfelio peržiūros” skiltyje pateikiamas MPN (Metinė palūkanų norma) rodiklis mažiausiai naudingas iš visų. Tai elementari svertinė viso portfelio palūkanų norma. Kuri, nežinant metinių default rates ir recovery rates, visiškai nieko nepasako apie būtą ir būsimą grąžą. Na, tik galima vertinti į kokio reitingo paskolas buvo investuojama ir būsimos grąžos lubas. Tarkim, mano portfelio MPN yra apie 12%. Tai tikrai galiu būti tikras, kad daugiau nei 12% MPN neuždirbsiu.

Default paskolų dalis portfelyje

Dar vienas netinkamas būdas analizuoti portfelio grąžą, tai skaičiuoti ir žiūrėti defaultų kiekį portfelyje. Šis dydis visada augs, portfeliui senstant (nesu tikras tik kaip apskaičiuoti, kur tos lubos). Default dalis didės nustojus reinvestuoti lėšas. Galima pirkti vien tik defaultinusias paskolas, ir visas portfelis bus defaultinis. Tačiau, tai vis tiek gali būti puiki investicija.

Neįmanoma lyginti skirtingų portfelių tarpusavyje pagal šį rodiklį, nes portfelio amžius lems default kiekį.

ROI

Esu matęs seminarų, kuriuose, kiek mintinai prisimenu, Evaldas Remeikis sakęs naudojantis ROI rodiklį. Ir ne jis vienas. Esu ir kitų investuotojų matęs, vertinančių savo portfelio grąžą pagal formulę “gautos palūkanos per mėnesį/ portfelio vertė * 12 “.

Bėda ta, kad žiūrint tik į gaunamas palūkanas, nekreipiama dėmesio į tai, kad dalis principal tampa bevertis. Tarkim, jeigu investuočiau į trijų metų paskolą, su tokiomis sąlygomis: gavėjas mokės 10% metinių palūkanų kas metus, metų pabaigoje. Bet visą principal grąžins po trijų metų. Tai po pirmų metų mano ROI bus 10%, po antrų irgi 10%, po trečių negausiu nieko ir prarasiu visą pradinę investuotą sumą. Pirmais ir antrais metais ROI bus 10, bet trečiai metais 0%, o bendras XIRR -63%.

Tas pats tinka ir anuitetinėms paskoloms. Neveltui pats Paskolų Klubas patiekia ir “Grynojo portfelio ROI”, kuris atsižvelgia į principal prarandamą. Todėl arba aš kažko nesuprantu, arba ROI netinkamas dydis vertinti grąžai Paskolų Klube.

Mano uždarbis Paskolų Klube – apie 10%

Mano portfelį sudaro 50% A reitingas, 30% B reitingas, po 10% A+ ir 10% C reitingai. Pradėjau investuoti 2019 metų pradžioje.

Paskolų Klubas sako, jog mano XIRR yra 11,74%. Čia jie remiasi “Grynąja portfelio verte”, kaip aprašiau šio įrašo pradžioje. Ir pagal šią vertę paskaičiuoja XIRR. Tačiau, kaip jau rašiau, šis 11,74% dydis neatsižvelgia į “cash drag”.

Skaičiuojant Excel pačiam, susirašant investicijų datas ir dydžius (t.y. pavedimus į Paskolų Klubo sąskaitą), ir darant prielaidą, kad portfelio vertė yra “Grynosios portfelio vertės” dydis, gaunu šiek tiek prastesnį rezultatą. Mano grąža, atsižvelgiant į “cash drag”, yra 10,39%.

Dar kartą, koks skirtumas tarp šių skaičiavimų. Paskolų Klubo XIRR daro prielaidą, kad investuojama tada, kai automatinis skelbimas pagauna paskolą. Mano patikslinti skaičiavimai – investuojama tada, kai pervedamos lėšos į paskyrą. Kadangi užtrunka kol pervestos lėšos yra investuojamos, mano skaičius mažesnis.

Pabandžiau paskaičiuoti grąžą dar vienu būdu. Minėjau, kad Paskolų Klubo “Grynosios portfelio vertės” rodiklis šiek tiek optimistinis. O kas būtų, jeigu portfelio realizacinė vertė nepriklausytų nuo paskutinės įmokos datos, bet tik nuo to, kiek dienų vėluojama atlikti įmoką pagal paskolos mokėjimo grafiką? Pagal tokius koeficientus:

Rezultatas – mano grąža Paskolų Klube yra 9,58%.

Dar kartą, koks skirtumas tarp šių skaičiavimų (kurių XIRR rezultatas 10,39% ir 9,58%). Skaičiuojant pagal Paskolų Klubo “Grynąją portfelio grąžą” investicijos vertę lemia data, kada aplikta paskutinė įmoka. Skaičiuojant pagal antrąją metodologiją, paskolos vertę lemią dienų skaičius, kiek paskola vėluoja. Todėl pirmu atveju tris metus vėluojanti paskola, už kurią pagaliau gauta smulki įmoka verta 100%, antru atveju – 10.

Pirmas rodiklis per daug optimistinis – antras per daug pesimistinis. Tiesa kažkur per vidurį. Mano istorinė grąža Paskolų Klube yra tarp 9,58% ir 10,39%.

Pagrindinė priežastis, kodėl skaičiavau grąžą ir antruoju būdu – tokiu pat būdų galiu paskaičiuoti ir Finbee portfelio grąžą. Eksportuojant savo portfelio duomenis į Excel ir tada juos analizuojant, priskiriant koeficientus paskolos likučiui, dalį vėluojančių paskolų nurašant kaip nuostolį.

Kokio uždarbio tikėtis ateityje ?

Gerai žinoti, koks yra istorinis rezultatas. Bet kaip vertinti ateities perspektyvas ? Paskolų Klube smarkiai mažėjo palūkanų normos, mokamos už naujai išleistas paskolas. Galiausiai, keitėsi rizikos vertinimo algoritmas.

Žiūrint į bendrą, suplaktą, portfelio grąžą, visiškai neaišku, kuris reitingas buvo geresnis pasirinkimas. Bet deja, net ir eksportavus visą savo portfelį ir jį nagrinėjant įvairiais pjūviais, daug naudos iš tokios Paskolų Klubo portfelio analizės nėra.

Taip yra todėl, kad Paskolų Klubas nepateikia tam tikrų svarbių duomenų – kada ir ar paskola defaultino. Todėl neįmanoma apskaičiuoti default rates ir recovery rates kiekvienam reitingui. Neturint šių duomenų sunku palyginti platformas ir jų reitingus tarpusavyje. Kaip tada vertinti ateities grąžą ?

Manau, tam geriausia naudotis metodologija, aprašyta ankstesniuose mano postuose. Daryti prielaidą, kad Paskolų Klubo rizikos vertinimo algoritmo prognozuojami default rates yra artimi realybei, daryti prielaidą, kokie bus recovery rates. Ir tokiu būdu skaičiuoti ir modeliuoti, kurios paskolos yra patrauklesnės. Tokiu būdu gauti skaičiavimai “gruboki”, sunku vertinti jų atitikimą realybei. Bet nematau geresnių alternatyvų.

Blogiausia, kad negaliu atsakyti į klausimą, ar Paskolų Klubo recovery rates skiriasi pagal reitingą. Tai esminė informaciją, lemianti rizikingų C ir C- reitingų patrauklumą. Nežinant šios informacijos neįmanoma atsakyti į klausimą, ar rizikingesnės paskolos uždirbs daugiau. A ir B reitingai geresnis pasirinkimas, jeigu aukštesnių reitingų nemokios paskolos administruojamos sėkmingiau. Bet jeigu visų reitingų paskolos išieškomos vienodai sėkmingai – tai C ir C- reitingai pelningesni.

Finbee uždirbau 1% daugiau

Taip jau nutiko, kad pirma investavau į Paskolų Klubo platformą, esu ją daug atidžiau išnagrinėjęs ir ja labiau pasitikiu. Mano Finbee portfelio amžius panašus į Paskolų Klubo (2019 metų vidurys), bet investuota suma ir paskolų kiekis mažesni.

Jeigu Paskolų Klubas teikia daug ir įvairių (dažnai nenaudingų) rodiklių apie investuotojo portfelio būklę, tai Finbee teikia mažokai informacijos. Viskas kas skaičiuojama Finbee paskyroje – “Vidutinė palūkanų normą” ir “Blogų paskolų” vertė.

Abu šie rodikliai beverčiai. Apie “Vidutinę palūkanų normą” (MPN) nuomone išsakiau aptardamas Paskolų Klubo identišką rodiklį. “Blogų paskolų” vertė – kiek vėluoja daugiau nei 90d paskolų. Bet į šį skaičių įtraukiama tik vėluojanti paskolos dalis, o ne visas vėluojančios paskolos likutis.

Net jeigu pats Finbee nieko dora nepaskaičiuoja, bet užtai leidžia eksportuoti kiekvieno investuotojo portfelį .csv formatu ir pačiam jį nagrinėti. Ko man pilnai užtenka.

Taigi, ar galiu palyginti savo Finbee ir Paskolų Klubo portfelius tarpusavyje ? Tikrai taip.

Jau rašiau, kaip ir kodėl skaičiavau Paskolų Klubo portfelio likvidacinę vertę. Ją žinant įmanoma suskaičiuoti, gan tiksliai, kokia gauta grąžą tam tikroje p2p platformoje.

Eksportavau savo Finbee portfelio duomenis, juos apdorojau ir paskaičiavau portfelio likvidacinę vertę, tokiai pačiais koeficientais, kaip ir Paskolų Klubo atveju:

Kiekvienai paskolai suteikiau koeficientą, kiek ji verta. Jeigu paskola nevėluoja, arba įmoka vėluoja nedaugiau nei 30d., tokia paskola verta 100%.. Jeigu įmoką vėluojama atlikti 31-60d – paskola verta 95%. Ir taip toliau.

Gavau rezultatą, kad mano XIRR Finbee lygus 10,45%.

Pagal tą pačią metodologiją skaičiuoto Paskolų Klubo portfelio XIRR rezultatas buvo 9,58%. Tad grąža, pasiekta Finbee, yra geresnė.

Taip pat, galėčiau Finbee portfelį nagrinėti ir pagal reitingą, analizuoti, kurių reitingų paskolos man buvo geresnė investiciją. Bet tą jau dariau su visu bendru Finbee portfeliu, tad nematau priežasčių, kodėl tokią analizę reiktų kartoti su mažesne duomenų imtimi.

Grąža – dar ne viskas

Vertinant vien tik gautą istorinę grąžą – Finbee laimi konkurencinėje kovoje. Tačiau, jau kelis kartus straipsnių serijoje šnekėjau, kad čia kalbu tik apie grąžą.

Mano nuomone, Finbee neskaidri platformą, nebendraujanti su investuotojais, vengianti pateikti savo finansines ataskaitas. Platforma, manau, nors neturiu tikslių žinių, veikia pelningai. Bet turint omenyje itin konkurencingą vartojimo kreditų rinką, labai abejoju ilgo laikotarpio šios platformos sėkme. Kokia tikimybė, kad ji veiks po 10 metų ?

Paskolų Klubas atvirkščiai, veikia labai skaidriai, nuolatos ir visais klausimais bendrauja su investuotojais, yra biržoje kotiruojama kompanija, teikia finansines ataskaitas. Bet vis dar bando plėstis, galimai todėl, veikia nuostolingai.

Jeigu rašyčiau plačią Finbee ir Paskolų Klubo apžvalgą, tas užtruktų ilgai ir man pačiam nebūtų naudinga, nes kokie būtų apžvalgos rezultatai turiu įtarimą jau dabar. Spėju, Finbee platformos bankroto ir veiklos tęstinumo rizika yra didesnė. Jeigu Paskolų Klubas ir Finbee siūlytų tokias pačias palūkanas, man patraukliau atrodo Paskolų Klubo platforma.

Kitas klausimas, kas bus, jei Finbee ar Paskolų Klubas nutrauktų veiklą ? Kaip tas vyktų, bankroto būdu ar parduodant verslą ? Galbūt platformos paskolų administravimą galėtų perimtų kitas juridinis asmuo, kuris toliau dirbtų su nemokiais skolininkais investuotojų naudai. O gal tiesiog nupirktų visą platformos administruojamą paskolų krepšelį, visas investuotojų turimas reikalavimo teises. Tada kiltų rizika, kad nemokios paskolos bus parduotos per pigiai.

Negali atmesti tikimybės, kad bankroto atveju visas arba dalis investuotojų turimų paskolų būtų prarasta, nes pasirodytų, kad investuotojų turtas nėra tinkamai atskirtas nuo platformos. Plačiau rašiau Heavyfinance poste šia tema.

Šiuos argumentus rašau norėdamas pabrėžti, kad investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Banalu – bet teisinga.


Pateikiama informacija nėra rekomendacija pirkti ar parduotu konkrečias finansines priemones. Skaitytojai asmeniškai patys atsako už savo sprendimus. Plačiau: Informacijos atskleidimas.

2 thoughts on “Tarpusavio skolinimo platformos, 4 dalis. Paskolų Klubo ir Finbee asmeniniai portfeliai

 1. “Tai tikrai galiu būti tikras, kad daugiau nei 12% MPN neuždirbsiu” – PK moka ir vėlavimo palūkanas, taigi (teoriškai) galima uždirbti ir daugiau.
  FB “Blogų paskolų vertė – kiek vėluoja daugiau nei 90d paskolų. Bet į šį skaičių įtraukiama tik vėluojanti paskolos dalis, o ne visas vėluojančios paskolos likutis” – pirmame stulpelyje taip, bet trečiame stulpelyje rodoma “91+ dienų” vėluojančios paskolos – ten kaip suprantu visa vertė nurodyta.

  1. Yra teisybės abejose pastabose.

   Vėlavimo palūkanos gali leisti už tam tikrą paskolą uždirbti aukštesnes palūkanas, nei numato MPN, bet niekada nebus taip, kad visas paskolų krepšelis uždirbs daugiau nei svertinę MPN.

   Kas dėl Finbee, tai tikrai taip, trečiame stulpelyje rodoma visų vėluojančių paskolų likutinė suma. Klaidą pripažįstu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *